Ви є тут

Державні премії

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи
P18 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур (Кількість коментарів: 61)
P36 Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел (Кількість коментарів: 34)
P35 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору (Кількість коментарів: 31)
P38 Якісні методи дослідження моделей математичної фізики (Кількість коментарів: 27)
P25 Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях (Кількість коментарів: 49)
P12 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію (Кількість коментарів: 23)
P34 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України (Кількість коментарів: 43)
P19 Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень (Кількість коментарів: 49)
P29 Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань (Кількість коментарів: 79)
P28 Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій (Кількість коментарів: 46)
P23 Засоби та методи обробки інформації для контролю транспортних споруд та оптимізації систем керування (Кількість коментарів: 12)
P20 Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей (Кількість коментарів: 28)
P16 Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього (Кількість коментарів: 24)
P24 Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні (Кількість коментарів: 20)
P2 Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок (Кількість коментарів: 41)
P13 Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем (Кількість коментарів: 38)
P28 Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки (Кількість коментарів: 35)
P18 Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур (Кількість коментарів: 46)
P7 Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи (Кількість коментарів: 26)
P30 Фізика і техніка сучасної поляриметрії (Кількість коментарів: 23)
P20 Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи (Кількість коментарів: 19)
P23 Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ (Кількість коментарів: 29)
P5 Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки (Кількість коментарів: 22)
P11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування (Кількість коментарів: 46)
P16 Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення (Кількість коментарів: 40)
P17 Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами (Кількість коментарів: 38)
P23 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи (Кількість коментарів: 27)
P3 Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи (Кількість коментарів: 26)
P27 Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур (Кількість коментарів: 50)
P26 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України (Кількість коментарів: 27)
P21 Багаточастинкові явища у термоядерних системах, плазмовій електроніці та плазмових технологіях (Кількість коментарів: 35)
P8 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу України (Кількість коментарів: 18)
P22 Високоінформативна поляриметрія та продукти на її основі (Кількість коментарів: 30)
P29 Комплекси і технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг (Кількість коментарів: 0)
P46 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту (Кількість коментарів: 35)
P29 Розроблення та впровадження випробувальних комплексів та технологій визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг (Кількість коментарів: 0)
P Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування (Кількість коментарів: 0)
P8 Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів (Кількість коментарів: 43)
P25 Цикл наукових праць "Аналітичні і алгебро-геометричні методи сучасної математичної фізики" (Кількість коментарів: 33)
P22 Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації (Кількість коментарів: 23)
P43 Цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці" (Кількість коментарів: 51)
P26 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України (Кількість коментарів: 32)
P23 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур" (Кількість коментарів: 35)
P29 Цикл наукових праць “Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій” (Кількість коментарів: 8)
P13 Цикл наукових праць "Моделювання і методи розрахунку та оптимізації напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи" (Кількість коментарів: 12)
P Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур (Кількість коментарів: 63)
P15 Наукові, технологічні, організаційні та впроваджувальні основи створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння легких броньованих машин (Кількість коментарів: 54)
P21 Цикл наукових праць “Оптимізаційні методи та інформаційно-комунікаційні технології для аналізу та керування складними процесами і системами” (Кількість коментарів: 39)
P1 Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів" (Кількість коментарів: 41)
P39 Термобаричні та геодинамічні умови і перспективи нафтогазоносності осадових басейнів України (Кількість коментарів: 23)
P44 Цикл наукових праць "Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі" (Кількість коментарів: 16)
P23 Цикл наукових праць "Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі" (Кількість коментарів: 20)
P45 Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки збройних сил (системно-концептуальні основи, теорія, реалізація)" (Кількість коментарів: 0)
P34 Цикл наукових праць "Формування електродинамічними структурами полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними та поляризаційними характеристиками" (Кількість коментарів: 43)
P22 Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь (Кількість коментарів: 30)
P13 Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита (Кількість коментарів: 29)
P42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 73)
P2 Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах (Кількість коментарів: 15)
P31 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки (Кількість коментарів: 16)
P Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України (Кількість коментарів: 10)
P Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур" (Кількість коментарів: 30)
P18 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” (Кількість коментарів: 32)
P15 Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин (Кількість коментарів: 27)
P47 Нове покоління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки (Кількість коментарів: 10)
P46 Цикл наукових праць «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі» (Кількість коментарів: 4)
P9 Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування (Кількість коментарів: 12)
P32 Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів (Кількість коментарів: 38)
P Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках (Кількість коментарів: 19)
P14 Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі (Кількість коментарів: 17)
P34 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні (Кількість коментарів: 41)
P25 Цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень" (Кількість коментарів: 16)
P15 Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку (Кількість коментарів: 20)
P10 Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика) (Кількість коментарів: 64)
P9 Цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі" (Кількість коментарів: 13)
P1 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" (Кількість коментарів: 15)
P Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 21)
P17 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем” (Кількість коментарів: 42)
P40 Розробка та впровадження системи технологій видобутку і переробки залізорудної сировини із забезпеченням раціонального надрокористування (Кількість коментарів: 32)
P5 Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні (Кількість коментарів: 36)
P11 Детектуючі пристрої на основі пластмасових сцинтиляторів (Кількість коментарів: 8)
P27 Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою (Кількість коментарів: 40)
P19 "Механика композитов" (монографія в дванадцяти томах, Київ: "Наукова думка" та "А.С.К.", 1993 – 2003 рр.) (Кількість коментарів: 1)
P2 Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля (Кількість коментарів: 42)
P1 Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України (Кількість коментарів: 25)
P25 Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі (Кількість коментарів: 53)
P18 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення" (Кількість коментарів: 21)
P8 Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування" (Кількість коментарів: 16)
P44 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі (Кількість коментарів: 25)
P44 Створення циклічно-потокового транспорту на базі крутопохилого конвеєра для переміщення скельної гірничої маси з кар'єрів (Кількість коментарів: 6)
P50 Нове покоління радіоелектронних систем контролю морського кордону та судноплавства (Кількість коментарів: 0)
P49 Новітні методи та засоби побудови великих розподілених комп’ютеризованих систем управління на основі високопродуктивної IT-інфраструктури (Кількість коментарів: 41)
P23 Наукові основи забезпечення надійності і економічності шахтних копрів (Кількість коментарів: 6)
P18 Створення прецизійних пристроїв і приладів оптотехніки на основі нових функціональних елементів (Кількість коментарів: 24)
P Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати (Кількість коментарів: 0)
P32 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки (Кількість коментарів: 0)
P Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою (Кількість коментарів: 46)
P19 Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування" (Кількість коментарів: 16)
P44 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" (Кількість коментарів: 6)
P33 Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем (Кількість коментарів: 81)
P25 Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів (Кількість коментарів: 55)

Сторінки